Начало / Услуги / Рязане на дървета

cutting tree text

 • Рязане на опасни дървета
 • Рязане на тополи, липи, брези, върби, бор, ела, смърч, череша, орех и др.
 • Рязане на дървета, намиращи се на труднодостъпни места
 • Рязане на сухи, пречупени или пречещи клони
 • Рязане на високи дървета
 • Рязане на сухи дървета
 • Поваляне на кухи дървета
 • Рязане на храсти
 • Рязане на увивни храсти и пълзящи растения
 • Рязане на дърва в сечища
 • Рязане на дървета в свлачищни райони
 • Рязане на дървета пречещи на ветрогенератори
 • Рязане на дървета в градски условия

Отстраняването на дадено дърво е крайно решение, но има случаи, в които това се налага.

Рязането на едно дърво е препоръчително, когато то е мъртво, сухо или загинало, разгледано е като опасно за околните, причинява препятствие, което е невъзможно да се коригира без отсичане, трябва да бъде заменено с по-подходящо или младо, разположено е в области, където ще се извърши ново строителство или други причини. Понякога се режат и кухи дървета, обикновено стари и забравени от хората. Това например, е доста сложна операция, но когато не се взимат мерки на време може да стане късно и с това да се причини инцидент.

Високите дървета (в градска среда) причиняват и много неудобства за хората. При по-силни ветрове клоните им се чупят, падат, а корените им разбиват основите на сградите, а тогава е неизбежно тяхното премахване. Проблем за хората са също и пълзящите и увивни растения, които с течение на времето стават толкова досадни за живущите в сградата, по която са плъзнали, че се прибягва до тяхното отрязване.

Цени

цени text

Цена за отрязване на свещовидна топола, при диаметър на основата:

от 30 – 50см. – 400лв.;
от 50 – 120см. – 700лв.
почистване - надробяване и извозване – 200лв.
дърво

Цена за отрязване на топола кавак, върба, орех, при диаметър на основата:

от 30 – 50см. – 500лв.;
от 50 – 120см. – 800лв.
почистване - надробяване и извозване - 200лв.
дърво

Цена за отрязване на липа, бреза, ясен, череша, кестен, при диаметър:

от 20 - 40см. - 250лв.;
от 40 - 60см. - 300лв.;
над 60см. - 350лв.
почистване - надробяване и извозване - 150лв.

Цена за отрязване на иглолистни видове- бор, ела, смърч, при диаметър на основата:

от 25- 50см. - 220лв.;
от 50- 80см. - 300лв.;
над 80см. - 350лв.
почистване - надробяване и извозване - 150лв.