Начало / Услуги / Преместване на дървета и храсти
  • Пресаждане на дървета и храсти
  • Преместване на дървета и храсти от едно място на друго

Трансплантирането на дървета и храсти се извършва, с цел да се запази растението. Когато то пречи, е възможно не просто да се отреже, а да се премести. За целта са нужни специални умения и опит. При храстовидните видове работата е по-опростена, поради обема и височината им, докато при дърветата пресаждането се извършва със специални машини, в точно определено време от годината. Даваме и гаранции за растежа им след засаждането.

premestwane text

Цени за трансплантиране на дървета и храсти

  • Пресаждане на дървета и храсти – за храсти- от 10лв. на брой до 50лв.; за дървета- от 50лв. на брой (цената зависи пряко от тяхната височина, диаметър на ствола, вид)