Начало / Услуги / Почистване на терени

чистене text

  • Почистване терени за строителство
  • Почистване от растителност в запустели дворове
  • Прочистване на общински и частни терени от дървета и всякакъв вид храсти, надробяване и извозване
  • Почистване на крайпътни, ЖП, ЕЛ И ВИК трасета
  • Прочистване на паркове, гори и сечища
  • Почистване от дървета и храсти в речни корита, включително и във вода
  • Прочистване на общински пътища и ЕКО пътеки

След почистването на терени от бурени, храсти, запустяла растителност се образува чиста работна площадка (когато терена е за ново строителство), безопасни трасета за пътуване или пък добра проходимост (при ЕКО пътеките). При почистването и рехабилитацията на речните корита се предотвратяват наводненията. Прочистването на горите и сечищата е важно за развитието на новата растителност. При по-старите гори например, съществува застаряване и загниване на дърветата, които не дават възможност на младите да се развиват.

Цени за почистване на терени

Примерни цени за почистване на терени при следните обстоятелства

Цената за почистването на терените се определя за един декар след оглед. Колкото повече храсти и растителност има, толкова повече се оскъпява услугата и обратно. При по-големи обекти правим отстъпки. При оферирането се взема предвид и това, дали в имота за почистване има наличие на предмети и съоръжения, които трябва да се пазят, срока за изпълнение и времето, в което ще се работи.

Средна цена за парцел

Почистване на плътна растителност (отсичане на дървета, храсти, трева и извозването им)- за 1дка.- 1000лв.;
За почистване на терен с рядка растително (малко дървета или храсти)- за 1дка.- 500лв.

Подробна информация или приблизителна сума за мястото за почистване - Изрязване и почистване на плътна растителност (дървета, храсти и др.), растения с дебелина при основата от Ф- 3мм. до Ф 100см. Цената за услугата е от 1.00 лв. до 2.50лв.

От 100м² до 500м² цената е 2.50 лв. на м²
От 500м² до 1000м² цената е 2,00 лв. на м²
ОТ 1000м² до 5000м² цената е 1.50 лв. на м²
Над 5000м² цената е 1,00 лв. на м²

Обосновка на цената- сформирана е на база плътни храсти един до друг; може парцелът да е 3000м², а пресметнато плътните храсти да са 500м², плащате 500м². В цената са включени труд по изрязването на растителността, събирането ѝ на купчини, раздробяване с дробилна машина и извозването на строго определено депо за рециклиране или мулчиране с горски шредер.

Прочистване на общински пътища и ЕКО пътеки – от 0,20лв- 2,00 за линеен метър.