Начало / Услуги / ЕКО услуги
  • Провеждане на научни експерименти, спомагащи развитието на биоравновесието
  • Рециклиране на дървесни отпадъци и материали
  • Компенсаторно засаждане на дървета
  • „Осиновяване” на дървета
torf

ЕКО услугите на фирмата са свързани с опазване на околната среда и подобряване на биоравновесието. Правим експерименти, свързани с откриване на нови алтернативни горива, с цел да се намали потреблението на дървен материал за отопление, опити за добив на ценни сокове, смоли, възпроизводствени семена и шишарки. Рециклирането на дървесните отпадъци се извършва на няколко етапа- отделя се материала годен за производство на мебели и отопление, а листната маса и клоните се правят на мулч и дървесен торф.

малко дърво

Предлагаме и компенсаторно засаждане на дървета, където поръчителите заплащат само младите дръвчета, а труда и укрепителните тела са за наша сметка. „Осиновяването” на дървета е непознато за България, но ние поемаме инициативи по подобряване на здравето главно на вековни дървета. Когато „осиновим” едно дърво, ние поемаме грижа за него и правим профилактични операции по него (почистване на сухи клони, запълване на хралупи и цепнатини по кората, мулчиране, заграждане, поставяне на информационни табели, издаване на екологичен паспорт с данни за вида, възрастта и състоянието на дървото). Фирмата има специално отношение към вековните дървета и прави всичко възможно за тяхното съхранение.

Цени за ЕКО услуги

Цената е много относителна. При компенсаторното засаждане на дървета ние правим доставката на фиданки, като се заплащат само те (без труда и укрепителните материали), „осиновяването” на дървета правим по наша инициатива без някой да заплаща за това, а при провеждане на научни експерименти и рециклиране на дървесина се формира цена, обоснована на базата на разходите на консумативите за извършването ѝ.