Начало / Срокове и гаранции от Алпин Джобс ООД

Срок на работни действия

Срокът за изпълнение на работните действия се определя с клиентите като се вземат предвид исканията и предпочитанията им. При работа по дърветата е важно и това дали в определените по договор дни съществуват пречки като силен вятър и буря. Единствените предпоставки за отлагане на работата по рязането, оформянето, кастренето на дърветата е вятър със сила над 7м./сек. Когато времето е спокойно, без вятър, дори и да вали сняг, дъжд или да има силно слънце през лятото ние извършваме дейностите в уговорения срок.

Гаранции

Поемаме пълна отговорност за нанесените от нас щети, при случай на счупване или унищожаване на предмети, сгради и съоръжения в обекта на изпълнение, работните действия се преустановяват и фирмата - изпълнител поема 100% възстановяване или 100% заплащане. С това ние даваме пълна гаранция за компетентно свършена услуга, а когато стане инцидент по наша вина ние поемаме и сме готови да поемем отговорност, да възстановим счупения предмет, сграда, автомобил или друго съоръжение или да заплатим в реална стойност.