Начало / Какво се прави по време на работа

Работните действия започват в удобно време за клиента. Договарят се предварително сроковете, цените, начините на плащането, като се съставя договор. Предварително се уведомяват собствениците на спрели автомобили около и на мястото на бъдещата работа, да ги изместят. В деня за работа първо се обезопасява района на действие – загражда се с обезопасителни ленти и огради с информационни знаци. Прави се подготовка по обекта:

  • Предвиждат се методи и етапи на работа, разпределя се работата на екипа, премахват се всички чупливи предмети и съоръжения, с изключение на дълго стоящите там.
  • Второто главно нещо при извършването на операциите по дърветата или парцелите е да се предостави разрешително за отсичане, кастрене. По време на работа екипът сам избира как да процедира, спрямо ситуацията, като се взема предвид безопасността на трудовата дейност и обкръжаващата среда. Всеки от служителите разполага със своя лична предпазна екипировка и застраховки, прави се застраховка и на обекта - при счупване или инцидент фирмата - изпълнител поема 100% гаранция и изплаща обезщетение за нанесени щети. Когато е договорено извозване на отрязаната дървесина, клоните се раздробяват, а останалата (масивна) част от дървото се товари с кран.
  • Материалът се извозва, а работната площадка се почиства и помита.