uslugi chisteneПочистване на терени

  •     Почистване терени за строителство
  •     Почистване от растителност в запустели дворове
  •     Прочистване на общински и частни терени от дървета и всякакъв вид храсти, надробяване и извозване
  •     Почистване на крайпътни, ЖП, ЕЛ И ВИК трасета
  •     Прочистване на паркове, гори и сечища
  •     Почистване от дървета и храсти в речни корита, включително и във вода
  •     Прочистване на общински пътища и ЕКО пътеки


След почистването на терени от бурени, храсти, запустяла растителност се образува чиста работна площадка (когато терена е за ново строителство), безопасни трасета за пътуване или пък добра проходимост (при ЕКО пътеките). При почистването и рехабилитацията на речните корита се предотвратяват наводненията. Прочистването на горите и сечищата е важно за развитието на новата растителност. При по-старите гори например, съществува застаряване и загниване на дърветата, които не дават възможност на младите да се развиват.

Цени за почистване на терени

Процедура по рязане на дървета

Рязането на дървета включва отстраняване на опасни, сухи дървета, отрязване на дървета, които са в близост до сгради и съоръжения и такива, които пречат на бъдещ строеж.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави преди работата по дърветата

Процедурата преди работата по отсичане или кастрене на едно дърво е следната: първо се подава молба или жалба (за опасните дървета) до отдел „Екология” в общината, в която дървото се намирa.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави по време на работа

Работните действия започват в удобно време за клиента. Договарят се предварително сроковете, цените, начините на плащането, като се съставя договор. Прави се подготовка по обекта.

ПРОДЪЛЖИ

Срокове и гаранции от Алпин Джобс ООД

Срокът за изпълнение на работните действия се определя с клиентите. Поемаме пълна отговорност за нанесените от нас щети, върху предмети, сгради и съоръжения в обекта на изпълнение

ПРОДЪЛЖИ