uslugi zasajdane dyrvoЗасаждане на дървета
Дървесен подбор на подходящи видове, снабдяване, посаждане

Подбора на подходящи видове при засаждането на дърветата е важна стъпка. Това се прави, с цел да се обрисува бъдеща картина на това, как дървото ще израсте, кои видове са подходящи и полезни за дадената среда, в която искате да го посадите. Важно е да се установи с какъв произход е дръвчето и дали правилно се прави операцията по засаждането.

Цена за засаждане на дървета

Процедура по рязане на дървета

Рязането на дървета включва отстраняване на опасни, сухи дървета, отрязване на дървета, които са в близост до сгради и съоръжения и такива, които пречат на бъдещ строеж.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави преди работата по дърветата

Процедурата преди работата по отсичане или кастрене на едно дърво е следната: първо се подава молба или жалба (за опасните дървета) до отдел „Екология” в общината, в която дървото се намирa.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави по време на работа

Работните действия започват в удобно време за клиента. Договарят се предварително сроковете, цените, начините на плащането, като се съставя договор. Прави се подготовка по обекта.

ПРОДЪЛЖИ

Срокове и гаранции от Алпин Джобс ООД

Срокът за изпълнение на работните действия се определя с клиентите. Поемаме пълна отговорност за нанесените от нас щети, върху предмети, сгради и съоръжения в обекта на изпълнение

ПРОДЪЛЖИ