ukrasaУкраса по дърветата

  •     Коледна украса
  •     Поставяне на рекламни съоръжения по дърветата


Коледната украса по дърветата е много нашумяла през последните години. Когато украсата е сложена през цялата корона на едно дърво изглежда наистина интересно и красиво. Предлагаме и абонаменти, доставка на консумативите и работа в кратък срок. Рекламните съоръжения по дърветата навлизат все повече у нас. За монтирането им е нужна правилната тактика, механизация и подход, за да изглежда добре и да буди интерес, а начина им на поставяне е специализиран- не се правят пробиви в кората на дървото и се внимава с клоните.

Цени за украса по дърветата

Процедура по рязане на дървета

Рязането на дървета включва отстраняване на опасни, сухи дървета, отрязване на дървета, които са в близост до сгради и съоръжения и такива, които пречат на бъдещ строеж.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави преди работата по дърветата

Процедурата преди работата по отсичане или кастрене на едно дърво е следната: първо се подава молба или жалба (за опасните дървета) до отдел „Екология” в общината, в която дървото се намирa.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави по време на работа

Работните действия започват в удобно време за клиента. Договарят се предварително сроковете, цените, начините на плащането, като се съставя договор. Прави се подготовка по обекта.

ПРОДЪЛЖИ

Срокове и гаранции от Алпин Джобс ООД

Срокът за изпълнение на работните действия се определя с клиентите. Поемаме пълна отговорност за нанесените от нас щети, върху предмети, сгради и съоръжения в обекта на изпълнение

ПРОДЪЛЖИ