uslugi transplantiraneТрансплантиране на дървета и храсти

  •     Пресаждане на дървета и храсти
  •     Преместване на дървета и храсти от едно място на друго


Трансплантирането на дървета и храсти се извършва, с цел да се запази растението. Когато то пречи, е възможно не просто да се отреже, а да се премести. За целта са нужни специални умения и опит. При храстовидните видове работата е по-опростена, поради обема и височината им, докато при дърветата пресаждането се извършва със специални машини, в точно определено време от годината. Даваме и гаранции за растежа им след засаждането.

Цени за трансплантиране на дървета и храсти

Процедура по рязане на дървета

Рязането на дървета включва отстраняване на опасни, сухи дървета, отрязване на дървета, които са в близост до сгради и съоръжения и такива, които пречат на бъдещ строеж.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави преди работата по дърветата

Процедурата преди работата по отсичане или кастрене на едно дърво е следната: първо се подава молба или жалба (за опасните дървета) до отдел „Екология” в общината, в която дървото се намирa.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави по време на работа

Работните действия започват в удобно време за клиента. Договарят се предварително сроковете, цените, начините на плащането, като се съставя договор. Прави се подготовка по обекта.

ПРОДЪЛЖИ

Срокове и гаранции от Алпин Джобс ООД

Срокът за изпълнение на работните действия се определя с клиентите. Поемаме пълна отговорност за нанесените от нас щети, върху предмети, сгради и съоръжения в обекта на изпълнение

ПРОДЪЛЖИ