Срок на работни действия

Срокът за изпълнение на работните действия се определя с клиентите като се вземат  предвид исканията и предпочитанията им. При работа по дърветата е важно и това дали в определените по договор дни съществуват пречки като силен вятър и буря. Единствените предпоставки за отлагане на работата по рязането, оформянето, кастренето на дърветата е вятър със сила над 7м./сек. Когато времето е спокойно, без вятър,  дори и да вали сняг, дъжд или да има силно слънце през лятото ние извършваме дейностите в уговорения срок.

Гаранции

Поемаме пълна отговорност за нанесените от нас щети, при случай на счупване или унищожаване на предмети, сгради и съоръжения в обекта на изпълнение, работните действия се преустановяват и фирмата - изпълнител поема 100% възстановяване или 100% заплащане. С това ние даваме пълна гаранция за компетентно свършена услуга, а когато стане инцидент по наша вина ние поемаме и сме готови да поемем отговорност, да възстановим счупения предмет, сграда, автомобил или друго съоръжение или да заплатим в реална стойност.

Процедура по рязане на дървета

Рязането на дървета включва отстраняване на опасни, сухи дървета, отрязване на дървета, които са в близост до сгради и съоръжения и такива, които пречат на бъдещ строеж.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави преди работата по дърветата

Процедурата преди работата по отсичане или кастрене на едно дърво е следната: първо се подава молба или жалба (за опасните дървета) до отдел „Екология” в общината, в която дървото се намирa.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави по време на работа

Работните действия започват в удобно време за клиента. Договарят се предварително сроковете, цените, начините на плащането, като се съставя договор. Прави се подготовка по обекта.

ПРОДЪЛЖИ

Срокове и гаранции от Алпин Джобс ООД

Срокът за изпълнение на работните действия се определя с клиентите. Поемаме пълна отговорност за нанесените от нас щети, върху предмети, сгради и съоръжения в обекта на изпълнение

ПРОДЪЛЖИ