Алпин Джобс ООД е частна фирма, основният предмет на дейност е професионално рязане на опасни дървета, поддръжка и оформяне на дървета и всичко свързано с екология, рециклиране на дървесина, биоразнообразие. Всеки служител притежава индивидуална застраховка, сертификати за работа с машините, които се използват и дългогодишен опит в сферата. Работим с най-новото от техниката за бързото справяне с поставените ни задачи, като се стремим да удовлетворяваме нашите клиенти, залагайки главно на опит, бързина и модификация в качеството и методите на работа. За всеки обект даваме стопроцентова гаранция за извършване на услугата компетентно и в срок. Непрекъснато правим експерименти, свързани с опазването на околната среда, а екологичната насоченост е наш приоритет.

Ние предлагаме:

 •     Рязане на особено опасни дървета по алпийски способ;
 •     Рециклиране на дървесина- производство на мулч, детски съоръжения, изделия от дърво;
 •     Почистване от болни и сухи клони, просветляване на короната на дървото;
 •     Премахване на клони, опиращи в сгради и пречещи на кабели;
 •     Оформяне на дървета- пролетно оформяне, прочистване на корона;
 •     Дървесен мениджмънт- следене и регулиране на растежа, пръскане срещу вредители и заздравяване на дървото;
 •     Почистване на растителност в речни корита, прочистване на гори и паркове;
 •     Почистване на терени и парцели за работни строителни площадки;
 •     Прочистване на крайпътни, Жп. , Ел. и ВиК трасета;
 •     Прочистване на ЕКО пътеки;
 •     Отстраняване на дънери;
 •     Суровини за огрев- за частни клиенти и за общински социални програми;
 •     Трансплантиране – преместване на дървета и храсти;
 •     Снабдяване, засаждане и укрепване на дървета;
 •     Коледна украса по дърветата;
 •     Провеждане на научни експерименти, спомагащи за развитието на биоравновесието- алтернативни горива, бране на шишарки, събиране на смоли и ценни сокове от дърветата.

 

Алпин Джобс ООД извършва услуги, свързани пряко с природата. Въпреки, че основната дейност на фирмата е рязането, оформянето, кастренето на опасни дървета, тя непрекъснато следи нормативните документи и „Политиката за опазване на околната среда”. Всяка предприета дейност се идентифицира с актуални, законни документи, удостоверяващи разрешението за отсичане или дейността по дърветата. Освен това, преди предприемане на каквото и да било дейност, се преглеждат всички изисквания и предписания от общината, издала разрешителното за отсичане или кастрене на растителност.

Мисията на  “Алпин Джобс” ООД е да предлага законни услуги с високо качество и гарантирана безопасност, използвайки нови машини и техники, съобразени с екологичните изисквания.