uslugi rqzaneРязане на опасни дървета
Рязане на тополи, липи, брези, върби, бор, ела, смърч, череша, орех и др.
Рязане на дървета, намиращи се на труднодостъпни места
Рязане на сухи, пречупени или пречещи клони
Рязане на високи дървета
Рязане на сухи дървета
Поваляне на кухи дървета
Рязане на храсти
Рязане на увивни храсти и пълзящи растения
Рязане на дърва в сечища
Рязане на дървета в свлачищни райони
Рязане на дървета пречещи на ветрогенератори
Рязане на дървета в градски условия

Отстраняването на дадено дърво е крайно решение, но има случаи, в които това се налага.

Рязането на едно дърво е препоръчително, когато то е мъртво, сухо или загинало, разгледано е като опасно за околните, причинява препятствие, което е невъзможно да се коригира без отсичане, трябва да бъде заменено с по-подходящо или младо, разположено е в области, където ще се извърши ново строителство или други причини. Понякога се режат и кухи дървета, обикновено стари и забравени от хората. Това например, е доста сложна операция, но когато не се взимат мерки на време може да стане късно и с това да се причини инцидент. Високите дървета (в градска среда) причиняват и много неудобства за хората. При по-силни ветрове клоните им се чупят, падат, а корените им разбиват основите на сградите, а тогава е неизбежно тяхното премахване. Проблем за хората са също и пълзящите и увивни растения, които с течение на времето стават толкова досадни за живущите в сградата, по която са плъзнали, че се прибягва до тяхното отрязване.

Какво се прави преди работа по дърветата

Какво се прави по време на работа по дърветата

Цени за рязане на дърво

Процедура по рязане на дървета

Рязането на дървета включва отстраняване на опасни, сухи дървета, отрязване на дървета, които са в близост до сгради и съоръжения и такива, които пречат на бъдещ строеж.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави преди работата по дърветата

Процедурата преди работата по отсичане или кастрене на едно дърво е следната: първо се подава молба или жалба (за опасните дървета) до отдел „Екология” в общината, в която дървото се намирa.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави по време на работа

Работните действия започват в удобно време за клиента. Договарят се предварително сроковете, цените, начините на плащането, като се съставя договор. Прави се подготовка по обекта.

ПРОДЪЛЖИ

Срокове и гаранции от Алпин Джобс ООД

Срокът за изпълнение на работните действия се определя с клиентите. Поемаме пълна отговорност за нанесените от нас щети, върху предмети, сгради и съоръжения в обекта на изпълнение

ПРОДЪЛЖИ