ОБОСНОВКА НА ЦЕНАТА

При даването на офертата се прави и „обосновка на цената”, което включва обяснение за това как средствата за дадената услуга или продукт се разпределят. В цената са включени гаранция за възникнали щети по време на работа, труд, горива, пълна механизация, включваща сервизен бус, автовишка, камион с кран и дробилка машина за раздробяване на клоните. В заплащането влиза и осигуреното от наша страна почистване на района на действие след работа, така работната площадка става по-чиста, отколкото е била, когато е заварена.

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Цената за извършваните от нас услуги се определя след направен безплатен оглед. Трябва да оставите телефон за контакт и адреса на обекта, ние ще го посетим в удобно време (като не е задължително да присъствате), ще определим метода и цената на работа и ще се свържем с вас. Обикновено оферта се дава на мястото на обекта или пък ако изпратите e-mail със снимки. Всеки обект е строго индивидуален за себе си. Дърветата, ситуацията и местоположението са различни. Много фактори сформират цената, като например височина и дебелина на дървото, обхват на короната, сложността на изпълнение на задачата, дали в близост има кабели, жици, сгради, съоръжения. Цената зависи и от това къде се намира обекта (София град, София област или другаде) и какво искате да се направи даденото дърво (да се отреже изцяло, да се окастри и дали ще се извозва). Ще сложим примерни няколко снимки на извършвани от нас услуги с цени, за да може да се ориентирате по-лесно за средна цена. Информация може да дадем и по телефона след формирани параметри, като височина, дебелина при основата, вида на дървото, разклонение на короната и компоненти, които пречат за отсичането му от земята.