Раздробяване на клони с помощта на дробилна машина. Почистване на парцели и терени за ново строителство, премахване на растителност – дървета и храсти.

Видео клипът показва начини за раздробяване на дървесина, надробяване на дървения отпадък с дробилка за клони и храсти. Машината раздробява дървесина до диаметър 18см., благодарение на което обемът на отрязаната маса (вършини, клонки) пада с 18 пъти. Работата се извършва много бързо и не отнема допълнително време за товарене и разтоварване на преработения материал.

Може да намерите подробна информация в секцията услуги, а също и цени за предлаганата услуга по почистване на парцели.