oformqne na durvetaОформяне на дървета

 •     Намаляване височината и цялостният обхват на короната на дърветата
 •     Оформяне на добре изглеждаща корона
 •     Отстраняване на клони, триещи се един в друг (причиняващи скърцане)
 •     Скъсяване или премахване на клони, които пречат на кабели, сгради, съоръжения, покриви, прозорци, улуци
 •     Премахване на сухи, пречупени или слабо захванати клони, които крият риск от падане и опасни клони
 •     Отстраняване на заболели или заразени от насекоми клони
 •     Отстраняване на клони с цел по-добро светло проникване до земята
 •     Подобряване на формата с цел оформяне външния облик на дървото
 •     Обезопасяване на дърветата
 •     Рязане на овощни дървета
 •     Пролетно оформяне
 •     Есенно оформяне


Благодарение на оформянето на дърветата до земята достига повече светлина и топлина.
Чрез намаляването или скъсяването на клоните на едно дърво например, се оформя една добре изглеждаща корона, по-устойчива на силни ветрове и бури. Премахването на сухите и пречупени клони също се извършва  с цел оформяне, обезопасяване и подобряване растежа на дървото. При пролетното оформяне се подобрява състоянието и възможността за по-дълъг живот на растението. Обезопасяването на дърветата е важно, особено в градски среди, защото така се намалява риска от счупване на тънки клони при буря, вихрушки, урагани или смерчове. Много важно при този вид оформяне e да се вземат предвид и другите фактори- дали клоните и короната пречат на сградите, прозорците, покривите, улуците и кабелите.

Какво се прави преди работата по дърветата

Какво се прави по врема на работа по дърветата

Цени за оформяне на дървета

Процедура по рязане на дървета

Рязането на дървета включва отстраняване на опасни, сухи дървета, отрязване на дървета, които са в близост до сгради и съоръжения и такива, които пречат на бъдещ строеж.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави преди работата по дърветата

Процедурата преди работата по отсичане или кастрене на едно дърво е следната: първо се подава молба или жалба (за опасните дървета) до отдел „Екология” в общината, в която дървото се намирa.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави по време на работа

Работните действия започват в удобно време за клиента. Договарят се предварително сроковете, цените, начините на плащането, като се съставя договор. Прави се подготовка по обекта.

ПРОДЪЛЖИ

Срокове и гаранции от Алпин Джобс ООД

Срокът за изпълнение на работните действия се определя с клиентите. Поемаме пълна отговорност за нанесените от нас щети, върху предмети, сгради и съоръжения в обекта на изпълнение

ПРОДЪЛЖИ