uslugi mulchМулч

  •     Производство на мулч от дървесни стърготини - натурален, оцветен
  •     Добив на борова кора, борови иглички, шишарки


Мулчът се прави от рециклирани суровини и служи за насипване около дървета и храсти, в градинки, саксийни растения, а също и по детски площадки.

Дървесните стърготини с натурален цвят се правят от клоните на дърветата, а оцветените се подлагат на боядисване след рециклирането.  Боровата кора и иглички се използват също като дървесните стърготини за декорация, запазват влагата и не позволяват на плевелите да поникват, а шишарките служат главно за декорация. Предлагаме и други видове мулч, органични и неорганични.

Цени за мулч

Процедура по рязане на дървета

Рязането на дървета включва отстраняване на опасни, сухи дървета, отрязване на дървета, които са в близост до сгради и съоръжения и такива, които пречат на бъдещ строеж.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави преди работата по дърветата

Процедурата преди работата по отсичане или кастрене на едно дърво е следната: първо се подава молба или жалба (за опасните дървета) до отдел „Екология” в общината, в която дървото се намирa.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави по време на работа

Работните действия започват в удобно време за клиента. Договарят се предварително сроковете, цените, начините на плащането, като се съставя договор. Прави се подготовка по обекта.

ПРОДЪЛЖИ

Срокове и гаранции от Алпин Джобс ООД

Срокът за изпълнение на работните действия се определя с клиентите. Поемаме пълна отговорност за нанесените от нас щети, върху предмети, сгради и съоръжения в обекта на изпълнение

ПРОДЪЛЖИ