complexКомплексна услуга
- Рязане
- Извозване
- Почистване
- Изкореняване на дънер
- Засаждане на ново дърво
- Дървесен мениджмънт на дървото
- Оформяне на дървото

Комплексната услуга включва няколко операции.
Старото, сухо дърво се премахва, след което се извозва и мястото се почиства. Прави се и операция по изкореняването на дънера, проучва се с какво дърво е най-подходящо да се замени старото, разглеждат се други условия  (дали няма да пречи след години, дали не е близо до сгради). Засажда се ново дърво, укрепва се с колчета, а на по-късен етап се прави и оценка за здравето и развитието му. Следи се растежа и последствията от него. Когато дървото порасне достатъчно се прави оформяне на здрава, силна и красива корона.

Цени за комплексна услуга

Процедура по рязане на дървета

Рязането на дървета включва отстраняване на опасни, сухи дървета, отрязване на дървета, които са в близост до сгради и съоръжения и такива, които пречат на бъдещ строеж.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави преди работата по дърветата

Процедурата преди работата по отсичане или кастрене на едно дърво е следната: първо се подава молба или жалба (за опасните дървета) до отдел „Екология” в общината, в която дървото се намирa.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави по време на работа

Работните действия започват в удобно време за клиента. Договарят се предварително сроковете, цените, начините на плащането, като се съставя договор. Прави се подготовка по обекта.

ПРОДЪЛЖИ

Срокове и гаранции от Алпин Джобс ООД

Срокът за изпълнение на работните действия се определя с клиентите. Поемаме пълна отговорност за нанесените от нас щети, върху предмети, сгради и съоръжения в обекта на изпълнение

ПРОДЪЛЖИ