Процедурата преди работата по отсичане или кастрене на едно дърво е следната: първо се подава молба или жалба (за опасните дървета) до отдел „Екология” в общината, в която дървото се намирa. В молбата трябва да има доводи за отрязването или кастренето, а също и подписи на над 50% от живущите в сградата (входа, блока или еднофамилна къща). За разглеждането на молбата Ви не се заплаща. След като се разгледа искането, екологът от общината дава експертна оценка за състоянието на дървото и прави предписание какво е нужно да се направи (дали да се отреже изцяло дървото, да се окастри или по негова преценка дори, може нищо да не се предприема).

Общината издава разрешително за отсичането на дървото, след което вие търсите и наемате фирма за работата.

След като намерите фирма, специализирана за работа по дървета (кастрене, оформяне, отрязване) се договаряте за ден и час за оглед, в който се определя цена за услугите, които искате да се извършат. Договаря се и срок за работните действия, като трябва да имате предвид, че 48 часа преди стартирането на работата трябва да уведомите представител на отдел „Екология” към общината.

Когато искате дървеният материал да се извози, тогава екологът трябва да бъде уведомен, за да може да маркира отрязаната дървесина и да бъде издаден извозен билет от общината.

Изтегли заявления

Заявление до общината за окастряне на клони или отсичане на дървета - за физически лица

Заявление до общината за окастряне на клони или отсичане на дървета - за юридически лица

Проекто-договор

Процедура по рязане на дървета

Рязането на дървета включва отстраняване на опасни, сухи дървета, отрязване на дървета, които са в близост до сгради и съоръжения и такива, които пречат на бъдещ строеж.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави преди работата по дърветата

Процедурата преди работата по отсичане или кастрене на едно дърво е следната: първо се подава молба или жалба (за опасните дървета) до отдел „Екология” в общината, в която дървото се намирa.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави по време на работа

Работните действия започват в удобно време за клиента. Договарят се предварително сроковете, цените, начините на плащането, като се съставя договор. Прави се подготовка по обекта.

ПРОДЪЛЖИ

Срокове и гаранции от Алпин Джобс ООД

Срокът за изпълнение на работните действия се определя с клиентите. Поемаме пълна отговорност за нанесените от нас щети, върху предмети, сгради и съоръжения в обекта на изпълнение

ПРОДЪЛЖИ