uslugi izkorenqvane- Изкореняване на дънери
- Изтръгване на дънери на отрязани дървета
- Премахване на дънери
- Окопаване на дънер/ пън

Изтръгването на дънери на отрязани дървета се прави със специална машина, която дълбае във вътрешността на пъна, достига на около 50 см. в земята. Премахването на дънерите е важно, за да не се появяват по-нататъшни издънки. Това се прави и чрез вкарването на мицел от специална гъба, която с времето разяжда дървесината. Метода на изкореняването зависи от ситуацията, срока на действия и желаните резултати.

Цени за изкореняване на дънери

Процедура по рязане на дървета

Рязането на дървета включва отстраняване на опасни, сухи дървета, отрязване на дървета, които са в близост до сгради и съоръжения и такива, които пречат на бъдещ строеж.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави преди работата по дърветата

Процедурата преди работата по отсичане или кастрене на едно дърво е следната: първо се подава молба или жалба (за опасните дървета) до отдел „Екология” в общината, в която дървото се намирa.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави по време на работа

Работните действия започват в удобно време за клиента. Договарят се предварително сроковете, цените, начините на плащането, като се съставя договор. Прави се подготовка по обекта.

ПРОДЪЛЖИ

Срокове и гаранции от Алпин Джобс ООД

Срокът за изпълнение на работните действия се определя с клиентите. Поемаме пълна отговорност за нанесените от нас щети, върху предмети, сгради и съоръжения в обекта на изпълнение

ПРОДЪЛЖИ