uskugi menidjmyntДървесно проучване и контрол, следене растежа и здравето на дървото
Издаване на независима експертна оценка за опасност на дървета

Изграждане на ГИС - географска информационна система

Систематизиране на база данни, следяща, контролираща, обединяваща, комплексната услуга свързана с дърветата

Проектиране и визуализация на дървета

При дървесния мениджмънт се следи главно растежа и здравословното състояние на дървото, изготвя се концепция за профилактика, помагаща за подобряване на състоянието и имунитет срещу болести, насекоми и вредители. Изготвянето на независима експертна оценка за неговото състояние е важно с цел предотвъртяване на инциденти (при опасните дървета) и бързата реакция за вземане на решения.

Проектирането и визуализацията на дървета се прави, за да се установи бъдеща картина на  дървото, дали ще пречи след време, дали ще има последствия от него, а също, когато се трансплантира дърво - дали ще изглежда добре сред новата среда.

Цена за дървесен мениджмънт

Процедура по рязане на дървета

Рязането на дървета включва отстраняване на опасни, сухи дървета, отрязване на дървета, които са в близост до сгради и съоръжения и такива, които пречат на бъдещ строеж.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави преди работата по дърветата

Процедурата преди работата по отсичане или кастрене на едно дърво е следната: първо се подава молба или жалба (за опасните дървета) до отдел „Екология” в общината, в която дървото се намирa.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави по време на работа

Работните действия започват в удобно време за клиента. Договарят се предварително сроковете, цените, начините на плащането, като се съставя договор. Прави се подготовка по обекта.

ПРОДЪЛЖИ

Срокове и гаранции от Алпин Джобс ООД

Срокът за изпълнение на работните действия се определя с клиентите. Поемаме пълна отговорност за нанесените от нас щети, върху предмети, сгради и съоръжения в обекта на изпълнение

ПРОДЪЛЖИ