dobiv semenaДобив на семена и плодове, ценни сокове и смола от дървета

  •     Добив на семена от дървета
  •     Семена за възпроизводство
  •     Семена за храна
  •     Бране на плодове
  •     Добив на ценни сокове
  •     Източване на смола


Добив на семена се прави за възпроизводство при дърветата и при някои е нужно събирането да става директно от тях.

При брането на плодове, също е важно то да става в самото дърво - така плода остава цял и запазен. Добива на ценни сокове е нещо ново за нас, но на запад е доста популярно. От тези сокове се правят напитки, използват се за готвене, освен това са чисти, богати на витамини и предпазват от някои болести. Извличането на смолата служи за изделия в химическата промишленост.

Цена за добив на семена, плодове, смола

Процедура по рязане на дървета

Рязането на дървета включва отстраняване на опасни, сухи дървета, отрязване на дървета, които са в близост до сгради и съоръжения и такива, които пречат на бъдещ строеж.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави преди работата по дърветата

Процедурата преди работата по отсичане или кастрене на едно дърво е следната: първо се подава молба или жалба (за опасните дървета) до отдел „Екология” в общината, в която дървото се намирa.

ПРОДЪЛЖИ

Какво се прави по време на работа

Работните действия започват в удобно време за клиента. Договарят се предварително сроковете, цените, начините на плащането, като се съставя договор. Прави се подготовка по обекта.

ПРОДЪЛЖИ

Срокове и гаранции от Алпин Джобс ООД

Срокът за изпълнение на работните действия се определя с клиентите. Поемаме пълна отговорност за нанесените от нас щети, върху предмети, сгради и съоръжения в обекта на изпълнение

ПРОДЪЛЖИ