ceni eko uslugi passportЦени за ЕКО услуги

Цената е много относителна. При компенсаторното засаждане на дървета ние правим доставката на фиданки, като се заплащат само те (без труда и укрепителните материали), „осиновяването” на дървета правим по наша инициатива без някой да заплаща за това, а при провеждане на научни експерименти и рециклиране на дървесина се формира цена, обоснована на базата на разходите на консумативите за извършването ѝ.