Цени за почистване на терени

Примерни цени за почистване на терени при следните обстоятелства

pochistvaneteren

Почистване на терени         Цената за почистването на терените се определя за един декар след оглед. Колкото повече храсти и растителност има, толкова повече се оскъпява услугата и обратно. При по-големи обекти правим отстъпки. При оферирането се взема предвид и това, дали в имота за почистване има наличие на предмети и съоръжения, които трябва да се пазят, срока за изпълнение и времето, в което ще се работи.

- Средна цена за парцел

    Почистване на плътна растителност (отсичане на дървета, храсти, трева и извозването им)- за 1дка.- 1000лв.;
    За почистване на терен с рядка растително (малко дървета или храсти)- за 1дка.- 500лв.

Подробна информация или приблизителна сума за мястото за почистване -  Изрязване и почистване на плътна растителност (дървета, храсти и др.), растения с дебелина при основата от Ф- 3мм. до Ф 100см. Цената за услугата е от 1.00 лв. до 2.50лв.

    От 100м² до 500м² цената е 2.50 лв. на м²
    От 500м² до 1000м² цената е 2,00 лв. на м²
    ОТ 1000м² до 5000м² цената е 1.50 лв. на м²
    Над 5000м² цената е 1,00 лв. на м²

Обосновка на цената- сформирана е на база плътни храсти един до друг; може парцелът да е 3000м², а пресметнато плътните храсти да са 500м², плащате 500м². В цената са включени труд по изрязването на растителността, събирането ѝ на купчини, раздробяване с дробилна машина и извозването на строго определено депо за рециклиране или мулчиране с горски шредер.

- Прочистване на общински пътища и ЕКО пътеки

    от 0,20лв- 2,00 за линеен метър.