Цени за рязане на дървета

Примерни цени за цялостно премахване на дърветата при следните обстоятелства

grafikarqzane

 

cena rqzaneПроцесът по рязането на дърветата е сложен и зависи от много предпоставки и условия – дали дървото е високо и опасно, какво е разклонението му, дали пречи на сгради или съоръжения, съществува ли периметър за падане на отрязаните парчета.

Цената се дава след направен оглед на място. Посочили сме примерни средни цени на някои видове дървета при тяхното пълно отсичане.

Екипът на "Алпин Джобс" може да работи в 365 дни в годината от 0 до 24 часа в денонощието и при екстремни условия
от - 40°С до + 40°С.

 

 

 

cena pyramidalna topola-   Цена за отрязване на свещовидна топола, при диаметър на основата:

    от 30 – 50см. – 400лв.;
    от 50 – 120см. – 700лв.
    почистване - надробяване и извозване – 200лв.

 

 

 

 

oreh topola kavak

-   Цена за отрязване на топола кавак, върба, орех, при диаметър на основата:  

    от 30 – 50см. – 500лв.;
    от 50 – 120см. – 800лв.
    почистване - надробяване и извозване - 200лв.

 

 

 

 

lipa qsen breza

-   Цена за отрязване на липа, бреза, ясен, череша, кестен, при диаметър: 

    от 20 - 40см. - 250лв.;
    от 40 - 60см. - 300лв.;
    над 60см. - 350лв.
    почистване - надробяване и извозване - 150лв.

 

 

 

cena bor ela-   Цена за отрязване на иглолистни видове- бор, ела, смърч, при диаметър на основата:

    от 25- 50см. - 220лв.;
    от 50- 80см. - 300лв.;
    над 80см. - 350лв.
    почистване - надробяване и извозване - 150лв.