Екипът на „Алпин Джобс” притежава сертификати за работа с моторни триони, дробилна машина за клони, сертификати за катерене, работа с кран, удостоверения за височинна работа, шофьорски книжки и др., свързани с дейността ни на работа. Приложили сме някои от тях, като можем да ги предоставим и лично във всеки един момент – преди, по време, след работните действия. Всеки има и индивидуална застраховка „Живот”, провеждат се ежедневно инструктажи за метода на работа, като се взема предвид сложността на задачата и срока за изпълнение.